Game-based Learning
Teamaktiviteter

Hello Values™

Interaktivt och engagerande sätt att hjälpa medarbetarna förstå er företagskultur och värderingar

kultur och värderingar

Inspirera medarbetarna med era unika värderingar

Hello Values™ är ett engagerande sätt att kommunicera era värderingar.

core values launch

Interaktivt och engagerande format

Inlärningen sker individuellt, på browsern på en dator eller mobil. En mix av beprövade inlärningsmekanismer skapar en engagerande upplevelse.

Innehåll

Lärmodulen består av en mix av inspirerande videos med kollegor och ledare, fallstudier, dilemman och tankeväckande frågeställningar för egen reflektion.

core values training

Hello Values™

Interaktivt och engagerande sätt att hjälpa medarbetarna förstå er företagskultur och värderingar

core values launch

Inspirera medarbetarna med era unika värderingar

Hello Values™ är ett engagerande sätt att kommunicera era värderingar.

Interaktivt och engagerande format

Inlärningen sker individuellt, på browsern på en dator eller mobil. En mix av beprövade inlärningsmekanismer skapar en engagerande upplevelse.

core values training

Innehåll

Lärmodulen består av en mix av inspirerande videos med kollegor och ledare, fallstudier, dilemman och tankeväckande frågeställningar för egen reflektion.

avanza
ikano
eon
rikshem
familjebostäder

Hello Values™ – så fungerar det

välkommen

1. Förstå visionen och ert ”purpose”

Typiskt sätt brukar Hello Values™ börja med att förmedla visionen, och varför företaget finns till. Det kan ske med en videofilm med VD eller en senior ledare.

2. Involvera medarbetarna i visionen

Efter att ha fått en insikt i helheten tar vi snabbt steget att invoilvera deltagarna. Vilka åtgärder och områden kan hjälpa oss att uppnå visionen? Vad hindrar oss? Vilka bilder eller ord tycker ni symboliserar vår resa? Reflektion följs av en kort quiz för att mäta hur väl meddelandet har tagits emot.

Vi kommunicerar med hjälp av företagets varumärke, språk och grafiska identitet – färgerna, logotyperna, bilderna samt subtila saker som gör er unika.

Culture and values
Hello Values - Values training for individuals

3. Vad betyder värderingarna för kollegorna?

När vi gått igenom visionen sätter vi nu era medarbetare i fokus lärupplevelsen – deltagarna får en möjlighet att höra från sina kollegor, inte bara cheferna.

I en serie enkla videosnuttar, eller stillbilder med text, delar kollegor från hela verksamheten med sig av hur de ser på värderingarna, vad de betyder för dem och personliga erfarenheter.

4. Testkör värderingarna och beteendena

För att verkligen kunna leva värderingarna måste era medarbetare förstå hur de kan tillämpa dem i vardagen. Interaktiva fallstudier och dilemman är de bästa sätten att göra detta konkret.

Core Values exercise
gamification of culture and values

5. Avrundning

Efter att ha djupdykt i vad värderingarna betyder ställer vi en serie frågor för förstå hur deltagarna ser på värderingarna – hur väl de tycker att de efterlevs, hinder och möjligheter.

Hello Values™ avslutas på ett positivt sätt med en inspiration och tips hur man kan gå från teori till praktik.

Anpassat efter era behov

Hello Values™ skräddarsys alltid för att passa era behov, men kommer ”förbakat” med mallar med innehåll för att kunna snabba på implementationen.

Vårt designteam hjälper er att anpassa innehållet och kan även bistå med grafiskt design.

Employee Engagement Experts

Vem är Hello Values™ till för?

Hello Values™ är framtaget för företag som redan har värderingar men som har behov av att öka medvetenheten och få fram budskapet på ett engagerande sätt.

Kort sagt – ni har värderingarna, vi hjälper er att lansera och implementera dem.

Hello Values™ – så fungerar det

välkommen

1. Förstå visionen och ert ”purpose”

Typiskt sätt brukar Hello Values™ börja med att förmedla visionen, och varför företaget finns till. Det kan ske med en videofilm med VD eller en senior ledare.

Culture and values

2. Involvera medarbetarna i visionen

Efter att ha fått en insikt i helheten tar vi snabbt steget att invoilvera deltagarna. Vilka åtgärder och områden kan hjälpa oss att uppnå visionen? Vad hindrar oss? Vilka bilder eller ord tycker ni symboliserar vår resa? Reflektion följs av en kort quiz för att mäta hur väl meddelandet har tagits emot.

Hello Values - Values training for individuals

3. Vad betyder värderingarna för kollegorna?

När vi gått igenom visionen sätter vi nu era medarbetare i fokus lärupplevelsen – deltagarna får en möjlighet att höra från sina kollegor, inte bara cheferna.

I en serie enkla videosnuttar, eller stillbilder med text, delar kollegor från hela verksamheten med sig av hur de ser på värderingarna, vad de betyder för dem och personliga erfarenheter.

Core Values exercise

4. Testkör värderingarna och beteendena

För att verkligen kunna leva värderingarna måste era medarbetare förstå hur de kan tillämpa dem i vardagen. Interaktiva fallstudier och dilemman är de bästa sätten att göra detta konkret.

gamification of culture and values

5. Avrundning

Efter att ha djupdykt i vad värderingarna betyder ställer vi en serie frågor för förstå hur deltagarna ser på värderingarna – hur väl de tycker att de efterlevs, hinder och möjligheter.

Hello Values™ avslutas på ett positivt sätt med en inspiration och tips hur man kan gå från teori till praktik.

Anpassat efter era behov

Hello Values™ skräddarsys alltid för att passa era behov, men kommer ”förbakat” med mallar med innehåll för att kunna snabba på implementationen.

Vårt designteam hjälper er att anpassa innehållet och kan även bistå med grafiskt design.

Employee Engagement Experts

Vem är Hello Values™ till för?

Hello Values™ är framtaget för företag som redan har värderingar men som har behov av att öka medvetenheten och få fram budskapet på ett engagerande sätt.

Kort sagt – ni har värderingarna, vi hjälper er att lansera och implementera dem.

Boka ett möte med oss

Träffa en av våra experter på Kultur och Värderingar
Hello Values - Values training for individuals

 

Våra lösningar för kultur och värderingar

Individuellt eller i grupp. Inget behov av facilitering. Lätt att rulla ut.

Core Values Escape Room

✓ Roligt och spännande
✓ Öka kännedomen på ett lättsamt sätt
✓ Körs i små grupper

Core Values Learning Game

✓ Engagerande workshopformat
✓ Gruppdiskussioner och inlärning på djupet
✓ Körs i små grupper

Hello Values™

✓ Inspirerande inlärningsformat
✓ Effektiv och lätt att rulla ut
✓ Körs individuellt

Kontakta oss

Jag vill veta mer

  Vill du hellre skicka ett email? Klicka här

  Boka ett möte

  Book a demo

  Book a demo

  Boka ett möte

  Get In Touch

  Book a demo

  Boka en demo

  Boka ett möte

  Book a demo

  Book a demo