Game-based Learning
Teamaktiviteter
employee onboarding events

Minska personalomsättningen med hjälp av era värderingar

En hög personalomsättning är både tidskrävande och kostsamt. Genom att arbeta aktivt med kulturen och värderingarna kan ni behålla personalen lättare.

Personalomsättning är kostsamt

Personalomsättning är kostsamt, och det är någonting som företag i hög grad försöker att undvika genom att bibehålla sina bästa anställda. En undersökning gjord av Oxford Economics från år 2014 visar att den genomsnittliga kostnaden för en arbetsgivare som ska ersätta en anställd befinner sig runt hela £30,000, eller 348,000 kr. År 2020 är denna kostnad med stor sannolikhet ändå högre.

Majoriteten av den här kostnaden går vidare att identifiera i den förlorade produktivitet som uppstår under den tid då en nyanställd befinner sig i uppstartsfasen och fortfarande lär sig. Denna period varar i genomsnitt i 28 veckor, innan dess att den nyanställda når samma nivå av produktivitet som sin företrädare.


‘87 % av chefer inom HR anser att ett bättre bibehållande av personal är av kritisk eller hög prioritet under de kommande fem åren.’ – Kronos Incorporated – Employee Engagement Series’ [1]


Det är heller inte bara de direkt finansiella konsekvenserna som kan skada ett företag. Att förlora viktig personal kan skapa andra organisatoriska problem – som exempelvis osäkra medarbetare, kunskap som går förlorad samt att team kan komma att hamna i obalans. Det är konsekvenser som över tid kan komma att påverka helheten i ett företag negativt.
Att lyckas attrahera och rekrytera duktig personal är egentligen bara en bit av puzzlet, där nästa del handlar om huruvida denna personal trivs på arbetsplatsen och om de stannar kvar. Att lyckas ta vara på viktiga nyckelpersoner är en avgörande aspekt för ett företags välmående i det långa loppet.


‘Anställda som är ”engagerade och blomstrar” upplever sig vara 59 % mindre benägna att leta efter ett nytt jobb inom de kommande 12 månaderna.’ – Gallup – Engagement and Wellbeing [2]


 

Kultur och Värderingar spelar roll

Anställda som är engagerade förkroppsligar ofta organisationens värderingar, där de också stödjer företaget i att nå sina målsättningar och visioner.
De har en personlig koppling till företagsvärderingarna som är både motiverande och meningsfull.

Den emotionella investering som dessa anställda gör leder även till en högre nivå av lojalitet. Dessa personer blir därför mindre benägna att leta efter nya möjligheter utanför organisationen, vilket resulterar i ett bättre bibehållande av personal.

 

 

En global undersökning av Right Management presenterar hur det personliga ställningstagandet gentemot en arbetsgivares värderingar är den faktor av 91 stycken tänkbara som driver de anställdas engagemang i absolut högst mån.

Värderingarnas roll inom företag har ökat i betydelse under de senaste åren, då de utgör ett medel för att både skapa och forma företagets vision och kultur. Finns det en tydlig uppsättning av företagsvärderingar så finns det också handfasta verktyg att ta hjälp av vid beslutstagande, marknadsföring, och inte minst vid planeringen av hur företaget ska attrahera och bevara viktig personal.

 

Väv in Kultur och Värderingar direkt i ert Onboarding-program

Samtidigt som många organisationer lägger allt mer tid på att identifiera och definiera sina värderingar, är det sedan få som faktiskt lyckas implementera dessa ute på arbetsplatsen. Det gör att allt arbete som lagts ner på att identifiera värderingarna i bästa fall varit meningslöst, och i värsta fall inneburit ett slöseri av värdefulla resurser.

Att på ett ordentligt sätt implementera värderingarna är en investering som i slutändan spar företaget kostnaden att i behöva anställa ny personal. Anställda som förkroppsligar företagets värderingar är dina främsta tillgångar och dina främsta ambassadörer.

Men tyvärr kan inte värderingar implementeras på ett lyckat sätt genom Powerpoints eller interna nyhetsbrev.

Vi på Doubleflow kombinerar ny teknik med spelbaserat lärande för att väcka ett intresse hos dina anställda som leder till ett ökat engagemang för företagets värderingar.

Vår lösning kan på ett smidigt sätt kombineras med ert Onboarding-program, där ni förses med data i real-tid som talar om hur de anställda tar emot och uppfattar värderingarna.

Vi hjälper kunder över hela världen att implementera värderingar och stärka engagemanget hos sina anställda; där det inte finns någon max gräns för antal anställda eller kontor som kan delta. Våra interaktiva program hjälper er att komma i mål – med allt ifrån att definiera era värderingar, att introducera dem för personalen på ett kreativt sätt, till att få värderingarna att faktiskt börja levas i vardagen. Allt sker på ett sätt där de anställda är i fokus; målet är att de själva ska komma fram till varför värderingarna spelar en så viktig roll. Självklart sker detta också på ett roligt sätt som de kommer att minnas!

Organisationer som är tydliga med sin Kultur och sina Värderingar från första början är mer benägna att locka till sig likasinnade individer – som dessutom kommer att trivas bättre på arbetsplatsen.

Är du intresserad av att veta mer om våra lösningar kring Kultur-och Värderingar? Hör av dig till oss, eller läs mer här.

[1] Kronos Incorporated – Employee Engagement Series

[2] Gallup – Engagement and Wellbeing

Kom i kontakt med oss

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Kontakta oss

Jag vill veta mer

  Vill du hellre skicka ett email? Klicka här

  Boka ett möte

  Book a demo

  Book a demo

  Boka ett möte

  Get In Touch

  Book a demo

  Boka en demo

  Boka ett möte

  Book a demo

  Book a demo